Orah Novosadski kasni

Orah Novosadski kasni

Voćne sadnice oraha, sorte ” Novosadski kasni” je domaćeg porekla. Stablo je umerene bujnosti, obilate rodnosti, sa rodnim i lateralnim pupoljcima. Relativno je kratke vegetacije, jer u proleće kreće kasno (početkom maja), a završava vegetaciju približno kad i šejnovo. Izbegava pozne prolećne mrazeve. Izražene je homogamije, sa približnim vremenom evetanja muških i ženskih cvetova. Plod je srednje krupan (iznad 10 g). Jezgra je svetložute boje, visokog randmana (oko 55%), dobrog kvaliteta (I klasa).

Orah Novosadski kasni