Orah Kasni grozdasti

Orah Kasni grozdasti

Plod sitan do srednje krupan prosečne mase oko 10 grama. Jezgro je veoma lepo i svetlo. Kasnije kreće sa vegetacijom čime izbegava pozno-prolećne mrazeve a ranije završava vegetacioni period sto je dobro zbog odrvenjavanja. Veoma je rodan, rađa u grozdovima koji mogu imati i do 12 plodova po grozdu. Može se gajiti i u hladnijim oblastima.

Orah Kasni grozdasti