Orah Bačka

Orah Bačka

Bačka (Poljoprivredni Fakultet Novi Sad), sorta autora M. Koraća. Relativno kasne vegatacije i srednje bujnosti. Visoko je rodna sorta. Srednje krupan plod a radman oko 52 %. Sa vegetacijom kreće kada i sorta Sejnovo, a završava 10 dana pre nje. Osetljiva je na pozne mrazeve. Protandricna je sorta.

Orah Bačka