Orah Mire

Orah Mire

Plod je srednje krupan prosečne mase oko 12 grama. Ima tanku ljusku i lepu jezgru čiji je randman 55%. Nešto ranije počinje sa vegetacijom u odnosu na Sejnovo, a završava desetak dana ranije. Drvo je srednje bujnosti i veoma je rodno naročito u oblastima bez prolećnih mrazeva. Preporučuje se za gajenje u toplijim oblastima. Protandican je.

Orah Mire