Orah Cendler

Orah Cendler

Sadnica oraha sorte Čendler je sorta Američkog porekla koja je nastala u Kaliforniji. Sorta oraha Čendler je najrodnija i najpoznatija sorta u svetu. Kasne je vegetacije, stablo je srednje bujno. Plod je krupan, mrezgra odličnog kvaliteta. Čendler je sorta koja ima najveći prinos u odnosu na ostale sorte a prve plodove daje još u prvoj godini. Najbolji oprašivači za sortu Cendler su: Franket, Gazenhajm 139 i druge kasne sorte. Sorta Cendler najbolje rezultate daje u kombinaciji sa sortom Franket. Budućnost novih kvalitetnih zasada oraha su na sortama: Cendler i Franket. Odnos sadnje sadnica koji daje najbolje rezultate je: Cendler 90% i Franket 10%.

Orah Cendler