Vinova loza Muskat Italija

Vinova loza Muskat Italija

Sadnice vinove loze, sorte, Muskat Italija je bela stona sorta koja je nastala ukrstanjem sorti Bicane i Muskat Hamburga. Grožđe sazreva tokom druge polovine septembra i početkom oktobra meseca. Prinosna sorta. Prinos se kreće od 15.000 – 18.000 kg/ha. Bobica je ovalna, krupna, sa pokožicom ćilibarno-bele boje. Ukus mesa je prijatan i muskatan. Grozd je veliki, masa grozda se kreće od 300-650 grama. Vreme zrenja je kraj septembra i početak oktobra meseca. Vodeća je sorta u svetu medju stonim sortama vrlo postojanai odlično podnosi transport. Najprikladnija je mešovita rezidba sa rezidbom luka na 8- 10 okaca. Prema sivoj plesni grožđe je otporna. Prema niskoj temperaturi tokom zime sorta je slabo otporna. Okca izmrzavaju već na -14C.Vrlo je pogodna za gajenje na okućnicama i u vinogradima južnijih i toplijih područja. Grožđe je transportabilno i može se čuvati u hladnjači 2 do 3 meseca. Podloga na kojoj se kalemi Muskat Italija je Kober 5BB.

Vinova loza Muskat Italija