Vinova loza Muskat hamburg

Vinova loza Muskat hamburg

Sadnice vinove loze, stone sorte ”Muskat Hamburg” je poreklom iz Engleske. Kao i u drugim područjima i kod nas je omiljen zbog prijatnog ukusa i jakog muskatnog mirisa. Muskat Hamburg je dobro poznata stona sorta koja se uspešno može koristiti i za proizvodnju kvalitetnih muskatnih obojenih vina kao i kvalitetne muskatne lozovače. Grozd je krupan, razgranat, mase i do 500g. Bobica je jajaste forme, tanke pokožice, plavocrvene boje. Vreme zrenja Muskat Hamburga je kraj avgusta i pocetak septembra meseca. Nakuplja do 20% šećera i sadrži 5-7 g/l ukupnih kiselina. Vina su pitka, harmonična, kvalitetna, muskatna. Pored pomenutih sorti postoje brojne introdukovane vinske muskatne sorte. Pojedine kod nas se sreću samo u kolekcionim zasadima: Aleatico, Barantilj, Berkanuš, Burlink, Viorika, Muskat armanjski, Muskat Vir-a, Muskat ruža omiška, Muskat crni, Rizling muskatni, Fetijaska muskatna, Cvetnii dr.Pored pomenutih, brojne su muskatne sorte kombinovanih svojstava (stono-vinske i vinsko-stone), kao i stone sorte. Od pojedinih sorti uspešno se mogu proizvesti kvalitetna vina – Muskat crveni,Muskat ada,Muskat di terasino,Muskat zlatni,Muskat kubanski,Muskat St loran,Muskat uzbekistanski,Banatski muskat,Rani muskat,Muskat dunavski, Muskat trakiski, Radmilovački muskat, Smederevski muskat itd. ili kvalitetna lozovača.Vino proizvedeno od muskat hamburga nosi prvenstveno arome svežeg grožđa,ali ako se proizvede kao kvalitetno desertno vino,osetićete na nosu arome ličija i ruža,a na ukusu dinju.Posebnu pažnju posvećuju mu u USA, a čuven je izuzetno aromatični muskat hamburg „Elysium” jedne kalifornijske vinarije.Naravno, u priči o muskat hamburgu najznačajniji podatak je da ovoj sorti naglo raste popularnost, kako u boci tako i u tanjiru – u Kini!Podloga na kojoj se kalemi Muskat Hamburg je Kober 5BB.

Vinova loza Muskat hamburg