Kruška Julska lepotica

Kruška Julska lepotica

Julska lepotica je poznata i cenjenjena sorta kruške zbog ranog dolaska na rod i redovitih prinosa. Plod je nešto sitniji, težine oko 60 grama, svetlo žute je boje, s lepim crvenilom sa sunčane strane. Meso žućkaste boje, slatko, sočno i vrlo aromatično. U rod dolazi u zadnjoj dekadi juna Sorte oprašivaci su: Rana Moretinijeva. Podloga: BA-29,sejanac

Kruška Julska lepotica