Vinova loza Pino Noir ( Crni Burgundac )

Vinova loza Pino Noir ( Crni Burgundac )

Sadnice vinove loze vinske crne sorte ”Crni Burgundac”je poreklom iz Francuske. Veoma je stara sorta. Crni Burgundac se odlikuje vegetativno srednje jakim čokotom. Grozd je sitan, zbijen, cilindričnog ili cilindrično-konusnig oblika. Masa grozda zavisi od svojstava klona (ima ih više), i varira od 70-120 grama. Bobica je sitna, okrugla, i jako zbijenih grozdova blago izdužena, sa srednje debelom pokožicom tamnoplave boje, posute pepeljkom. Grožđani sok je bezbojan i neutralnog mirisa. Prema vremenu sazrijevanja grožđa, sorta je rana do srednje pozna – svrstava se u sorte između I i II epohe. Spada u srednje prinosne sorte. U zavisnosti od klona, prinosi grožđa variraju od 8 do 12.000 kg/ha. S obzirom na relativno visok koeficijent rodnosti okaca, može se orezivati različito – kratko i dugo – ali joj najviše odgovara kombinovana rezidba na kratke lukove. Može se gajiti sa oblikom niskog stabla, ali joj više odgovara špalirski sistem sa stablom u obliku srednje visoke ili visoke kordunice. Burgundac crni uspijeva na različitim zemljištima, ali mu najviše odgovaraju umereno krečna, srednje plodna, rastresita i topla zemljišta. Prema bolestima, plamenjači i pepelnici je srednje, a prema sivoj plijesni naglašeno osjetljiv, posebno ako u vreme sazrijevanja grožđa traje kišni period. Sorta je prema zimskim mrazevima otporna, okca izmrzavaju na -22 do -26°C. Odgovaraju joj sve lozne podloge iz grupe hibrida Berlandieri x Riparia. Sok sazrelog grožđa sadrži 20-24% šećera i 6-8 g/l ukupnih kiselina. Grožđe se koristi za dobijanje vrhunskih i kvalitetnih crnih vina, koja su izuzetno pitka, harmonična i nedovoljno obojena. U Francuskoj se masovno koristi za proizvodnju bijelih vina koja služe za proizvodnju veoma kvalitetnog pjenušavog vina – šampanjca. Podloga na kojoj se kalemi Crni Burgundac je Kober 5BB.

Vinova loza Pino Noir ( Crni Burgundac )