Vinova loza Sovinjon

Vinova loza Sovinjon

Lozni kalem (vinova loza) crne vinske sorte, Kaberne Sovinjon je poreklom iz Francuske. Bobice su veoma sitne, srednje okrugle sa veoma tvrdom ljuskom teget-ljubičaste boje. Pulpa je čvrsta a na ukusu je izražena trava. Grozd je srednje ili prilično mali, zbijen i jedno je krilo često posebno izraženo pa se dobija utisak cilindričnosti. Loza je bujna, vršni listići su vunasti i zatvoreni. List je srednje veličine, petougaon sa zatvorenim sinusima i preklopljenim vrhovima, dok je boja mladog lišća zelenkasto-bleda sa karakterističnim roze odbljescima. Kaberne Sovinjon najčešće daje vino intenzivno crvene rubin boje koja može ponekad prelaziti u ljubičastu. Vino je izuzetno ekstraktivno sa visokim procentom alkohola,dosta je aromatično, a blendiranjem sa drugim sortama znatno se povećavaju organoleptička svojstva ovog vina koje ima posebnu moć poboljšavanja kvaliteta pri starenju. Prikladan je za područja umerene klime. Sorta je prikladna za razne sisteme uzgoja i rezidbe. Srednje i redovno rađa. Podloga na kojoj se kalemi Kaberne Sovinjon je Kober 5BB.

Vinova loza Sovinjon