Nektarina Kaldezi 2020

Nektarina Kaldezi 2020

Sadnice nektarine kaldezi 2020 predstavljaju veoma zastupljenu sortu, nektarina sa belim mesom, izuzetne rodnosti i atraktivnog intenzivno crvenog ploda. U rod dolazi sredinom avgista. Podloga: Vinogradarska breskva

Nektarina Kaldezi 2020